چاپ        ارسال به دوست

پرسش وپاسخ اساتیدودانشجویان علوم ورزشی

پرسش وپاسخ اساتیدودانشجویان علوم ورزشی

اداره تربیت بدنی با همکاری انجمن علمی علوم ورزشی در نظر دارد جلسه پرسش وپاسخ بین اعضاءهیئت علمی ودانشجوان به منظور آشنایی دانشجویان گروه علوم ورزشی باآیین نامه های آموزشی ،دانشجویی وآینده شغلی رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی با حضور اعضاء هیئت علمی واساتیدگروه علوم ورزشی برگزار نماید.

زمان:دوشنبه      25/11/95  ساعت12الی14

مکان:دانشگاه هرمزگان،سالن تربیت بدنی،کلاس شماره یک


٢٣:٢٨ - 1395/11/23    /    شماره : ٧٦٥    /    تعداد نمایش : ٣٥٧خروج