معاونت دانشجویی
 
EnAr

اولین جلسه شورای تخصصی دانشجویی بعداز ده سال وقفه به همت جناب آقای دکتر منصور فرخی معاون محترم دانشجویی و با حضور جناب آقای دکتر ظهیری نیا معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضا برگزار گردید.

اولین جلسه شورای تخصصی دانشجویی بعداز ده سال وقفه به همت جناب آقای دکتر منصور فرخی معاون محترم دانشجویی و با حضور جناب آقای دکتر ظهیری نیا معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضا برگزار گردید.

سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۴۰۱ رأس ساعت یازده و سی دقیقه اولین جلسه شورای تخصصی دانشجویی با دستور کار بررسی آخرین وضعیت صنفی و رفاهی دانشجویان و اتخاذ تصمیمات لازم جهت آماده‌سازی زیر ساخت ها و تهیه تجهیزات مناسب برای نیمسال تحصیلی آینده  به ریاست جناب اقای دکتر منصور فرخی معاون محترم دانشجویی و با حضور جناب آقای دکتر ظهیری نیا معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضا در سالن جلسات حوزه معاونت دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه تعمیرات و آماده سازی زیرساخت های تاًسیساتی ، تعمیرات و بهسازی مربوط به ارتقاء سطح خوابگاه ها ، تهیه تجهیزات مناسب ، امور مربوط به مناقصه های سلف سرویس و خدمات درمانی ، امور مربوط به کار دانشجویی و برنامه ریزی مناسب جهت استقبال از دانشجویان ورودی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1   1
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 840
captcha