اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه هرمزگان:

سالن ورزشی چند منظوره شهدای دانشجو (پردیس دانشگاه)

سالن ورزشی چند منظوره بصیرت ( واقع در مجتمع بصیرت (گفتگوی تمدن ها))

سالن ژیمناستیک و آمادگی جسمانی

سالن کشتی

سالن بدنسازی

سالن ورزش های رزمی

زمین چمن مصنوعی

مجموعه ورزش های ساحلی