اداره خوابگاه ها:

مهران برخورداری

- رئیس اداره خوابگاه ها

- مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

1- اجرای دقیق قوانین و مقررات وآئین نامه های مربوط به اداره امور خوابگاهها.

2- نظارت و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه.

3- انجام امور مربوط به پذیرش و اسکان دانشجویان خوابگاهی.

4- بررسی دقیق نیازها و پیش بینی لازم در مورد رفع کمبود های موجود در خوابگاه ها

5- بازدید از خوابگاههای دانشجویی

6- تهیه اطلاعات آماری ساکنین خوابگاهی و اعلام به صندوق رفاه.

7- نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه شامل خدمات ، تأسیسات و امور اداری پرسنل زیر مجموعه.

8- انجام امور مربوط به شورای صنفی خوابگاههای دانشجویی.

9- نظارت بر انجام امور تسویه حساب دانشجویان.

عباس یاری

- کارشناس اداره خوابگاه برادران

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان خوابگاهی

2- انجام امور مربوط به صدور مجوز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها

3- انجام امور مربوط به صدور مجوز مهمان

4- انجام امور مربوط به ثبت فیش های واریزی خوابگاه ها

5- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

فوزیه سالاری

-کارشناس اداره خوابگاه خواهران

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان خوابگاهی

2- انجام امور مربوط به صدور مجوز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها

3- انجام امور مربوط به صدور مجوز مهمان

4- انجام امور مربوط به ثبت فیش های واریزی خوابگاه ها

5- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

منوچهر دریابار

-کارشناس اداره خوابگاه  (ناظر تاسیسات)

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی شامل آب، برق، گاز، فاضلاب، وسایل سرمایشی و گرمایشی

2- نوسازی قطعات مربوط به لوازم تاسیسات

3- اعلام نظر و نظارت بر انجام خرید لوازم تاسیساتی

4- نظارت بر انجام تعمیرات سالیانه و. فصلی ساختمان ها

5- همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در خصوص تعمیرات ساختمانی

ویدا نجم الدینی

- حسابدار اداره خوابگاه ها

-مدرک تحصیلی کارشناسی

1-      انجام امور مربوط به تنخواه ماهانه امور دانشجویی.

2-      انجام امور مربوط به پیش فاکتور های خرید لوازم ضروری ،تجهیزاتی و تأسیساتی خوابگاه ها.

3-      انجام امور اسناد هزینه ها و تسویه حساب.

4-      ثبت و تفکیک اسناد حسابداری.

5-      بایگانی رسیدهای اسناد حسابداری.

6-      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

احمد باقرزاده

- کارپرداز امور دانشجویی

-مدرک تحصیلی کاردانی

1-      استعلام بهای اجناس قبل از خرید و گرفتن پیش فاکتور.

2-      گزینش و انتخاب کالاهای مرغوب و استاندارد.

3-      فراهم نمودن و حمل اجناس خریداری شده وتحویل به انبار و اخذ رسید

4-      تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور.

5-      تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر ماه.

6-      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

شرح وظایف مسئول خوابگاه  دختران

 

 

 

1- پیگیری و بر طرف کردن مشکلات خوابگاهی از طریق حوزه امور دانشجویی.

 

2-ارسال اطلاعات خوابگاهی به اداره امور خوابگاه.

 

3-پیگیری امور مربوط به درمان دانشجو وانتقال  دانشجویان به بیمارستان.

 

4-تعیین کار در بخش و نظارت بر حسن انجام کار آنان .

 

5-در صورت لزوم حضور به موقع در ساعات غیر اداری.

 

6-نظارت بر نگهداری اموال خوابگاه.

 

7-نظارت بر ورود و خروج میهمان به خوابگاه.

 

8-  نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان.

 

9- کنترل  ورود و خروج دانشجویان.

 

10- نظارت بر پر کردن فرم اطلاعات اولیه دانشجویان در اول ترم تحصیلی.

 

11- نظارت بر فرم خروج از دانشگاه توسط دانشجویان و تماس با خانواده.

 

12- نظارت بر کار نیروی خدماتی خوابگاه .

 

13- نظارت بر کار نیروهای تاسیساتی خوابگاه .

 

14- همکاری با شورای صنفی رفاهی دانشجویان .

 

15- ارسال گزارش کار هفتگی خوابگاه به اداره خوابگاهها .

 

16- بازدید از مکانهای عمومی خوابگاه در هر شیفت کاری .

 

17- تحویل کلیه وسایل داخل اتاق بر اساس برچسب اموال در اول ترم به دانشجویان همان اتاق و تحویل آنان در پایان هر سال یا به هنگام تسویه با خوابگاه .

 

18- تذکر به دانشجویانی که قوانین خوابگاه را رعایت نمی کنند و در صورت تکراراعمال قوانین و مقررات مربوطه .

 

19- ارائه منشور اخلاقی در اول هر ترم توسط سرپرست به دانشجویان و ملزم کردن دانشجویان به رعایت نکات این منشور و سایر اموری که از طرف اداره خوابگاهها محول شود.

 

20-  بازدید از اتاق دانشجو فقط با مجوز معاونت دانشجویی امکان پذیر است.

 

21- نظارت بر سایت کامپیوتر و بوفه خوابگاه .

 

22- نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان.

 

 

 

شرح وظایف مسئول خوابگاه پسران

 

 

 

1-نظارت بر ورود وخروج دانشجویان ومهمانان به خوابگاه.

 

2- نظارت بر سایت کامپیوتر خوابگاه.

 

3-  نظارت بر حسن انجام کار دانشجویان کاردربخش خوابگاه.

 

4-  نظارت بر کارهای نیروهای خدماتی وتاسیساتی  خوابگاه.

 

5-  همکاری با شورای صنفی رفاهی دانشجویان.

 

6-  کنترل ورود وخروج پرسنل خوابگاه وثبت در دفتر مربوطه.

 

7-  ارسال گزارش روزانه به اداره خوابگاهها.

 

8- بازدید از مکانهای عمومی خوابگاه در هر شیفت کاری(نظافت ، خرابی،...).

 

9-  رعایت حسن سلوک وبرخورد صحیح با والدین دانشجویان وفراهم کردن شرایط مساعد برای دیدن فرزندانشان.

 

10-  اهتمام در رساندن دانشجویان مصدوم یا مجروح به بیمارستان یا اورژانس واطلاع به مسئول حوزه مربوطه.

 

11-  نظارت بر توزیع غذا در خوابگاه.

 

12-  نظارت دقیق بر امور مربوط به نظافت نمازخانه ،سالن مطالعه ،بهداشت آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ،اتاق کامپیوتر وسایر قسمت های خوابگاهی.

 

13-  تلاش در جهت بالا بردن روحیه تعاون وهمکاری در میان دانشجویان.

 

14-  بررسی ورسیدگی به مشکلات دانشجویان در خصوص هم اتاقی ، جابه جایی وانتقال.

 

15-  هماهنگی جهت پذیرش مهمان با مجوز اداره خوابگاهها .

 

16-  هماهنگی تعویض یا تغییر قفل ویا جابهجایی اموال با مجوز اداره خوابگاهها.

 

17- هماهنگی با ادارهخوابگاهها در خصوص ارایه  اطلاعات فردی دانشجویان به افرادی که قصد دریافت آن را دارند.

 

18- هماهنگی با اداره خوابگاهها در خصوص اجرای هرگونه برنامه فرهنگی ،ورزشی ،اردو، بازدید علمی و...

 

19- گزارش به اداره خوابگاههادر صورت بروز هرگونه درگیری واختلاف بین دانشجویان واقدام در خصوص حل مشکل.

 

20-  ثبت مجوز های هر ترم به صورت روزانه در سیستم نسیم خوابگاه.

 

21-  دقت در شناسایی چهره دانشجویان.

 

22-رعایت سلسله مراتب اداری در حین انجام وظیفه.

 

23-  تلاش در ایجاد فضای صمیمی و احترام متقابل بین دانشجویان .

 

24- گزارش نارسایی ها وکمبودهای خوابگاه به اداره خوابگاهها.

 

25- نظارت بر بوفه خوابگاه .

 

26- بازدید از اتاق دانشجو فقط با مجوز معاونت دانشجویی امکان پذیر است.

 

27-  نظارت بر نصب هرگونه اطلاعیه مجوزدار در خوابگاه .

 

 

 

شرح وظایف مسئولین شیفت خوابگاه پسران

 

 

 

1-نظارت بر ورود وخروج دانشجویان ومهمانان به خوابگاه.

 

2- نظارت بر سایت کامپیوتر خوابگاه.

 

3-  نظارت بر حسن انجام کار دانشجویان کاردربخش خوابگاه.

 

4-  نظارت بر کارهای نیروهای خدماتی وتاسیساتی  خوابگاه.

 

5-  همکاری با شورای صنفی رفاهی دانشجویان.

 

6-  کنترل ورود وخروج پرسنل خوابگاه وثبت در دفتر مربوطه.

 

7-  ارسال گزارش روزانه  با تأیید مسئول خوابگاه به اداره خوابگاهها.

 

8- بازدید از مکانهای عمومی خوابگاه در هر شیفت کاری(نظافت ، خرابی،...).

 

9-  رعایت حسن سلوک وبرخورد صحیح با والدین دانشجویان وفراهم کردن شرایط مساعد برای دیدن فرزندانشان.

 

10-  اهتمام در رساندن دانشجویان مصدوم یا مجروح به بیمارستان یا اورژانس واطلاع به مسئول حوزه مربوطه.

 

11-  نظارت بر توزیع غذا در خوابگاه.

 

12-  نظارت دقیق بر امور مربوط به نظافت نمازخانه ،سالن مطالعه ،بهداشت آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ،اتاق کامپیوتر وسایر قسمت های خوابگاهی.

 

13-  تلاش در جهت بالا بردن روحیه تعاون وهمکاری در میان دانشجویان.

 

14-  بررسی ورسیدگی به مشکلات دانشجویان در خصوص هم اتاقی ، جابه جایی وانتقال.

 

15-  هماهنگی جهت پذیرش مهمان با مجوز اداره خوابگاهها .

 

16-  هماهنگی تعویض یا تغییر قفل ویا جابهجایی اموال با مجوز مسئول خوابگاه .

 

17- هماهنگی با مسئولخوابگاه در خصوص ارایه  اطلاعات فردی دانشجویان به افرادی که قصد دریافت آن را دارند.

 

18- هماهنگی با مسئول خوابگاه در خصوص اجرای هرگونه برنامه فرهنگی ،ورزشی ،اردو، بازدید علمی و...

 

19- هماهنگی با مسئول خوابگاه در صورت بروز هرگونه درگیری واختلاف بین دانشجویان واقدام در خصوص حل مشکل.

 

20-  ثبت مجوز های هر ترم به صورت روزانه در سیستم نسیم خوابگاه.

 

21- حضور در محل کار تا ساعت تعویض شیفت.

 

22-  دقت در شناسایی چهره دانشجویان.

 

23-رعایت سلسله مراتب اداری در حین انجام وظیفه.

 

24-  تلاش در ایجاد فضای صمیمی و احترام متقابل بین دانشجویان ومسئولین خوابگاه.

 

25- گزارش نارسایی ها وکمبودهای خوابگاه به مسئول خوابگاه.

 

26- نظارت بر بوفه خوابگاه .

 

27- بازدید از اتاق دانشجو فقط با مجوز معاونت دانشجویی امکان پذیر است.

 

28-  نظارت بر نصب هرگونه اطلاعیه مجوزدار در خوابگاه .

 

 

 

 

شرح وظایف مسئولین شیفت خوابگاه  دختران

 

 

 

1-نظارت بر ورود وخروج دانشجویان ومهمانان به خوابگاه.

 

2- پیگیری امور مربوط به درمان دانشجو وانتقال به بیمارستان واطلاع رسانی به مسئول وقت طبق سلسله مراتب اداری.

 

3- نظارت بر سایت کامپیوتر خوابگاه.

 

4-  نظارت بر حسن انجام کار دانشجویان کاردربخش خوابگاه.

 

5-  نظارت بر کارهای نیروهای خدماتی وتاسیساتی  خوابگاه.

 

6-  همکاری با شورای صنفی رفاهی دانشجویان.

 

7-  کنترل ورود وخروج پرسنل خوابگاه وثبت در دفتر مربوطه.

 

8-  ارسال گزارش روزانه  با تأیید مسئول خوابگاه به اداره خوابگاهها.

 

9- بازدید از مکانهای عمومی خوابگاه در هر شیفت کاری(نظافت ، خرابی،...).

 

10-  رعایت حسن سلوک وبرخورد صحیح با والدین دانشجویان وفراهم کردن شرایط مساعد برای دیدن فرزندانشان.

 

11-  اهتمام در رساندن دانشجویان مصدوم یا مجروح به بیمارستان یا اورژانس واطلاع به مسئول حوزه مربوطه.

 

12-  نظارت بر توزیع غذا در خوابگاه.

 

13-  رسیدگی به حضور وغیاب دانشجویان ومراقبت در ورودوخروج آنان در ساعات خارج از برنامه آموزشی واقدام لازم در ارتباط با موضوع.

 

14-  هماهنگی خروج شبانه دانشجویان در مواقع اضطراری با تشخیص  واجازه مسئول خوابگاه.

 

15-  نظارت دقیق بر امور مربوط به نظافت نمازخانه ،سالن مطالعه ،بهداشت آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ،اتاق کامپیوتر وسایر قسمت های خوابگاهی.

 

16-  تلاش در جهت بالا بردن روحیه تعاون وهمکاری در میان دانشجویان.

 

17-  بررسی ورسیدگی به مشکلات دانشجویان در خصوص هم اتاقی ، جابه جایی وانتقال.

 

18-  برقراری تماس تلفنی با اجازه اداره خوابگاهها ومسئول خوابگاه با خانواده دانشجویان خارج شده از خوابگاه از مسیر قانونی.

 

19-  هماهنگی جهت پذیرش مهمان با مجوز اداره خوابگاهها .

 

20-  هماهنگی تعویض یا تغییر قفل ویا جابهجایی اموال با مجوز مسئول خوابگاه .

 

21-  هماهنگی جهت رعایت پوشش مناسب در فضای عمومی خوابگاه بر مبنای موازین اسلامی ،عرف وهنجارهای اجتماعی توسط دانشجویان

 

22-  رعایت ساعت ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه.(ملاقات کنندگان بستگان درجه یک پدر ، مادر، برادر ، خواهر )

 

تبصره: در خوابگاه دختران ملاقات کننده مرد باید از محارم یا مورد تأیید والدین دانشجو باشد وکارت شناسایی عکس دار معتبر ویا شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه نماید وفرم مخصوص ملاقات یا دفتر مربوطه را تکمیل وامضا نمایند.

 

سرپرست شیفت باید مشخصات ملاقات کننده مرد را  قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجوکه قبلاً در فرم مخصوصقید شده است تطبیق ودر صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری ومراتب به مسئول خوابگاه گزارش نماید.

 

23- هماهنگی با مسئولخوابگاه در خصوص ارایه  اطلاعات فردی دانشجویان به افرادی که قصد دریافت آن را دارند.

 

24- هماهنگی با مسئول خوابگاه در خصوص اجرای هرگونه برنامه فرهنگی ،ورزشی ،اردو، بازدید علمی و...

 

25- هماهنگی با مسئول خوابگاه در صورت بروز هرگونه درگیری واختلاف بین دانشجویان واقدام در خصوص حل مشکل.

 

26-  ثبت مجوز های هر ترم به صورت روزانه در سیستم نسیم خوابگاه.

 

27- حضور در محل کار تا ساعت تعویض شیفت.

 

28-  دقت در شناسایی چهره دانشجویان.

 

29-رعایت سلسله مراتب اداری در حین انجام وظیفه.

 

30-سرپرست خوابگاه موظف است درخواست خروج دانشجو را با مشخصات وآدرس بستگان دانشجو تطبیق داده ودر صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج بدهد.

 

31-  تذکر در خصوص رعایت پوشش مناسب توسط دانشجویان ،مهمان و ملاقات کننده.

 

32-  تلاش در ایجاد فضای صمیمی و احترام متقابل بین دانشجویان ومسئولین خوابگاه.

 

33- گزارش نارسایی ها وکمبودهای خوابگاه به مسئول خوابگاه.

 

34- نظارت بر بوفه خوابگاه .

 

35- بازدید از اتاق دانشجو فقط با مجوز معاونت دانشجویی امکان پذیر است.

 

36- هماهنگی با مسئول خوابگاه در خصوص ورود مواد غذایی ، لوازم آرایشی-بهداشتی ومراسلات پستی .

 

37-  نظارت بر نصب هرگونه اطلاعیه مجوزدار در خوابگاه .