اداره شاهد و ایثارگر:

محمد کریم عطاءالهی

رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق

1-     اجرای مصوبات، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ گردید.

2-     برنامه ریزی و ارائه طرح های مورد نیاز برای ارتقاء تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

3-     تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر

4-     پیگیری امور ایثارگران و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئولان دانشگاه و نهادهای ذیربط استان

5-     تهیه گزارش عملکرد سالانه ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری