دانشگاه هرمزگان
EnAr

*امضای تفاهم نامه همکاری علمی و برگزاری اولین سمینار مشترک بین انستیتو پیش بینی زمین لرزه چین و هسته پژوهشی سونامی و زمین لرزه دانشگاه هرمزگان

*در راستای دیپلماسی علمی دانشگاه هرمزگان :* *امضای تفاهم نامه همکاری علمی و برگزاری اولین سمینار مشترک بین انستیتو پیش بینی زمین لرزه چین و هسته پژوهشی سونامی و زمین لرزه دانشگاه هرمزگان

*در راستای دیپلماسی علمی دانشگاه هرمزگان :*

*امضای تفاهم نامه همکاری علمی و برگزاری اولین سمینار مشترک بین انستیتو پیش بینی زمین لرزه چین و هسته پژوهشی سونامی و زمین لرزه دانشگاه هرمزگان به منظور آغاز همکاری های دوجانبه در زمینه پیش یابی زمین لرزه منطقه مکران.*

◀️  به گزارش روابط عمومی دانشگاه هرمزگان٬ دکتر صادقی  در این نشست با اشاره به تاریخ علم و تلاش های دانشگاهی جهان در توسعه دانایی افزود : این همکاری مشترک بر فرض رعایت حرمت علم در جهان نسبت به جامعه و با توجه به پتانسیل های استان هرمزگان و دانشگاه هرمزگان به عنوان قطب علمی اقتصاد دریا پایه در راستای کاهش آسیب ناشی از زلزله در استان هرمزگان  موثر خواهد بود .
◀️ این نشست را فرصتی برای توسعه همکاری های بیشتر برای دو طرف خوانداین برنامه در راستای عملیاتی شدن طرح تحقیقاتی ژئوشیمی سیال ها در پهنه های زمین ساختی: مدلهای ژنتیکی و کاربرد آنها در پیش بینی زمین لرزه  انجام می شود که طی سالهای ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۴ با مشارکت انستیتو پیش بینی زمین لرزه چین، هسته پژوهشی سونامی و زمین لرزه دانشگاه هرمزگان، انستیتو ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا و گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه حاجت‌تپه ترکیه انجام خواهد شد.
شایان ذکر است :طرح فوق توسط انجمن بین المللی علوم زمین  (IGCP) وابسته به یونسکو  تصویب شده است

.

*روابط عمومی دانشگاه هرمزگان*

بازدید امروز: 1    بازدید کل: 76